Forskningsprosjekt


Langtidsvirkende hormonell prevensjon

Vitenskapelig tittel:
Prevensjonsvaner til brukere av langtidsvirkende hormonell prevensjon

Prosjektbeskrivelse:
SINTEF utførte i 2008-2009 et forsøksprosjekt hvor kvinner i alderen 20-24 år fikk tilbud om gratis hormonell prevensjon i to utvalgte forsøkskommuner. Studien viste at brukerraten av langtidsvirkende hormonell prevensjon økte til over det dobbelte. I tillegg ble det observert en generelt lavere bruk av p-piller i 2007 i forhold til i 2008 og 2009 i både kontroll- og forsøkskommunene. Målet med denne studien er å studere prevensjonsvaner og holdninger til kvinner som bruker langtidsvirkende hormonell prevensjon ved hjelp av registerdata fra Reseptregisteret for perioden 2004 og frem til dags dato. I tillegg vil studien gå ut på å studere prevensjonsvaner til kvinner som tidligere brukte p-piller som nå er fjernet fra markedet.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/434 Prosjektstart: 28.01.2010 Prosjektslutt: 30.08.2010

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Anita Øren
Forskningsansvarlig(e):  SINTEF Teknologi og samfunn
Initiativtaker: Oppdragsforskning

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Allmennbefolkning, Bare ett kjønn
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
26.02.2010 REK midt