Forskningsprosjekt


Utvikling av et Nasjonalt register for fokale bruskskader i kne

Vitenskapelig tittel:

The development of a knee cartilage defect registerProsjektbeskrivelse:
Det er behov for en mer systematisk innhenting og vurdering av kunnskap vedrørende behandlingen av pasienter med fokale bruskdefekter i kne og økt risiko for kneleddsartrose. Skreddersydd behandling må tilbys både normal- og idrettspopulasjonen av pasienter. Hvilken kirurgisk teknikk, hvis noen, bør tilbys pasienter med fokale bruskdefekter i kneet? Er kirurgi bedre enn ikke-kirurgi? Hvem bør i så fall opereres? Den manglende evidensen innen feltet indikerer at de fleste behandlingstiltak er basert på preferanser og tidligere erfaring med denne pasientgruppen. Ortopediske registre har vist å øke kvaliteten på behandlingen for gitte pasientgrupper, og vi ønsker å undersøke fordeler og utfordringer/ulemper ved et register for fokale bruskdefekter i kne, heretter kalt bruskregister. Gjennom en metodisk, prospektiv datainnsamling vil man få langtidsresultater av klinisk praksis, med både opererte og ikke-opererte pasienter, samtidig som man kan formulere tydeligere forskningsspørsmål.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/1850 Prosjektstart: 01.01.2016 Prosjektslutt: 01.01.2018

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Asbjørn Årøen
Forskningsansvarlig(e):  Oslo Universitetssykehus
Haukeland Universitetssykehus
Akershus Universitetssykehus
Helse Møre og Romsdal
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Stipendiatmidler utløper 31.12.15. 

Det er søkt om midler fra Helse Sør-Øst, Sophies Minde og Fondet til fremme for Idrettsmedisin og Idrettsfysioterapi. 

Vi vil videre søke om Kvalitetsfondet i legeforeningen og Interne Strategiske midler ved Akershus Universitetssykehus i 2016. Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisinsk doktorgrad, Nivå: Doktorgrad
Behandlet i REK
DatoREK
28.10.2015 REK sør-øst