Forskningsprosjekt


Inflammasjonsmarkører hos pasienter i LAR. Betydningen av depresjon og psykosoiale stressorer

Vitenskapelig tittel:

Inflammatory markers in opioid maintenance treatment (OMT). The role of depression and psychosocial stressors.Prosjektbeskrivelse:
Hepatitt C er ofte knyttet opp mot sprøytenarkomani og opiat avhengighet. Ofte søker disse hjelp og får substitusjonsbehandling (LAR). Det knytter seg usikkerhet til om denne substitusjonsbehandlingen har negative effekter og om det er forskjell på aktuelle medikamenter (metadon og buprenorphin). Mange av disse pasientene sliter med depresjoner som har vist seg vanskelige å behandle medikamentelt og mange er utsatt for psykososialt stress. Denne studien vil undersøke om inflammasjonsmarkører/cytokiner er assosiert på ulikt vis med disse forhold. De fleste studier som er gjort har med få cytokiner, de er beheftet med dårlig metodologi vedrørende prøvetaking og analyse og det er ikke kontrollert for konfunderende faktorer. I denne studien har vi en multiplex tilnærming (flere cytokiner) med robust metodologi og kontroll av konfundering. Vi kartlegger psykiatriske symptomer (SCL-90-R) og rusmiddelbruk (Europ-ASI). Studien vil kunne føre til valg av bedre behandling for denne gruppen.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/1808 Prosjektstart: 01.11.2015 Prosjektslutt: 31.12.2021

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Terje Øiesvold
Forskningsansvarlig(e):  Nordlandssykehuset HF
Nordlandssykehuset HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Så langt er det mottatt endel støtte fra NLSH. Det er nå søkt om forskningsmidler fra Helse NordForskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: psykiatri/rusmedisin, Nivå: dr.grad
Materiale fra biobank:
HepC biobank
HepC biobank
Behandlet i REK
DatoREK
15.10.2015 REK nord
07.01.2016 REK nord