Forskningsprosjekt


Å leve med psykisk sykdom: Digitale medier som mestringsverktøy

Vitenskapelig tittel:

Å leve med psykisk sykdom: Digitale medier som mestringsverktøyProsjektbeskrivelse:
Studiens hensikt er å bidra til en mer brukersentrert helsetjeneste innenfor psykisk helsevern, hvor pasienter og pårørendes individuelle fortellinger er grunnlag for egenmestring, oppfølging og behandling. Studien skal utforske pasienter og pårørendes utfordringer, mestring og behov knyttet til å leve med psykisk sykdom i hverdagen, samt undersøke hvorvidt digitale medier kan være et nyttig redskap til egenmestring og brukerinvolvering. Det benyttes en kvalitativ metodikk, kalt DIPEx (Database of Individual Patient Experiences), basert på narrative intervjuer som tas opp på video- eller lydfil. I tillegg til vitenskapelige publikasjoner, vil studiens resultater formidles digitalt gjennom en åpent tilgjengelig nettside (www.helsesnakk.no), hvor funnene illustreres med utdrag fra intervjuene som video, lyd eller anonym tekst.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/1818 Prosjektstart: 01.08.2016 Prosjektslutt: 31.07.2019

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Marianne Vibeke Trondsen
Forskningsansvarlig(e):  Universitetssykehuset Nord-Norge
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det har vært søkt om finansiering til studien av Helse Nord RHFs forskningsprogram for helsetjenesteforskning, samhandling og telemedisin, med søknadsfrist 1.september 2015. Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
28.10.2015 REK sør-øst
28.10.2015 REK sør-øst
17.08.2016 REK sør-øst