Forskningsprosjekt


Kvalitet på pasient-spesifikk legemiddelinformasion på Nordlandssykehuset

Vitenskapelig tittel:

QUALITY OF PATIENT-SPECIFIC MEDICATION INFORMATION AT NORDLAND HOSPITALProsjektbeskrivelse:
Dette er et prosjekt som handler om kvalitet av pasientspesifikk legemiddelinformasjon i sykehus, dvs. legemiddellisten (kurven) og epikrisen. Korrekt legemiddelinformasjon kan forebygge feilbehandling og legemiddelrelaterte problemer. Studier viser at slik legemiddelinformasjon er mangelfull ved flere sykehus. I dette prosjektet skal vi ved Nordlandssykehuset dokumentere kvalitet av legemiddelinformasjonen i to arbeider, 1) ved innkomst i sykehus og 2) ved utskrivning. Metodene som anvendes er 1) legemiddelsamstemminger som kontrollmålinger og 2) retrospektiv vurdering av epikriser vha skåringsverktøy fra pasientsikkerhetskampanjen. I et tredje arbeid skal vi så utføre en intervensjon hvor vi skal forsøke å øke kvaliteten på legemiddelinformasjonen, da ved en audit&feed-back design med ettermålinger. Hvis intervensjonen er suksessfull, vil dette bringe ny kunnskap om hvordan helsevesenet kan organisere seg for å øke kvalitet av legemiddelinformasjon.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/1787 Prosjektstart: 01.08.2016 Prosjektslutt: 31.12.2024

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Beate Hennie Garcia
Forskningsansvarlig(e):  Sykehusapotek Nord HF
Sykehusapotek Nord HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det søkes om finansiering til postdoktorprosjektet hos Helse Nord. Det foreligger en samarbeidsavtale med Nordlandssykehuset.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
15.10.2015 REK nord