Forskningsprosjekt


Virulensfaktorer i enterokokker

Vitenskapelig tittel:

Bacterial virulence factors as novel targets for drug intervention.

 Prosjektbeskrivelse:
De senere årenehar de utviklet seg en sykehus-assosiert genetisk linje av E. faecium med akkumulert antibiotikaresistens og mulige virulensgener. Vårt prosjekt omhandler nye sekretoriske virulensfaktorer som utgjør interessante mål for fremtidig bekjempelse av infeksjoner. Preliminære studier viser en høy prevalens av gener for disse sekretoriske faktorene i blodkulturisolater av E. faecium. Overføring av disse genene til laboratoriestammer av E. faecium gir en signifikant økning i overlevelse i blod. Vår hypotese er dermed at dette er virulensfaktorer som utskilles av bakteriene under en infeksjon og øker evnen til overlevelse; «immune evation». Videre studier vil omfatte biologisk aktivitet og funksjon av utvalgte faktorer. For å sette prosjektet i en klinisk sammenheng, ønsker å undersøke sekresjon av disse faktorene i blodet ved en infeksjon og å sammenholde alvorligheten/utfallet av infeksjonen med E. faecium genotype og tilstedeværelse av de aktuelle virulensfaktorene.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/1784 Prosjektstart: 01.01.2016 Prosjektslutt: 31.12.2019

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Torunn Pedersen
Forskningsansvarlig(e):  UiT Norges arktiske universitet
UiT - Norges arktiske universitet
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Liknende prosjekt er startet og har fått støtte hos Helse Nord.

Prosjektet beskrevet i denne REK søknaden (og i vedlegg) er under planlegging/start, og første søknad om midler er sendt til Helse Nord 1 september dette år.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
15.10.2015 REK nord
07.02.2019 REK nord