Forskningsprosjekt


Bruk av eHelse og primær- og spesialisthelsetjenester blant pasienter med diabetes

Vitenskapelig tittel:

Use of eHealth and provider-based health care services in patients with diabetes mellitus (DIAcare)Prosjektbeskrivelse:
Hovedmålet med prosjektet er å undersøke om bruk av eHelse i form av apper, søkemotorer, sosiale medier og videotjenester har sammenheng med bruk av primær- og spesialisthelsetjenester hos voksne pasienter med diabetes. Dette er ikke undersøkt tidligere. Undersøkelsen vil bli en tverrsnittsstudie med spørreskjemadata fra den sjuende Tromsø-undersøkelse (Tromsø 7), som er godt egnet til å besvare forskningsspørsmålene: • Hvordan er sammenhengen mellom bruk av eHelse og bruk av fastlege og legevakt? • Vil bruk av eHelse føre til eller forhindre legebesøk? • I hvilken grad blir pasientenes bruk av eHelse diskutert i legekonsultasjonene? • Hvordan er sammenhengen mellom bruk av eHelse og henvisninger til spesialisthelsetjenesten? • Hvordan er sammenhengen mellom bruk av eHelse og innleggelser i spesialtjenesten? • Hvordan er sammenhengen mellom bruk av eHelse og poliklinisk bruk av spesialtjenesten? • Hvordan er sammenhengen mellom bruk av eHelse og sosioøkonomisk status?
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/1779 Prosjektstart: 01.07.2016 Prosjektslutt: 30.06.2019

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Anne Helen Hansen
Forskningsansvarlig(e):  Nasjonalt senter for Samhandling og Telemedisin
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet er pr i dag ikke finansiert, men det søkes finansiering fra Helse Nord (forskningsprogram for Helsetjenesteforskning, samhandling og telemedisin).Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
15.10.2015 REK nord
12.10.2017 REK nord