Forskningsprosjekt


Prognose ved demens

Vitenskapelig tittel:

Prognose ved demens og validitet av demensdiagnosen på dødsattestenProsjektbeskrivelse:
Studien har fem målsettinger: 1) å validere demensdiagnosen på dødsattestene, 2) å undersøke dødsårsak hos personer med demens slik det fremkommer på dødsattesten, 3) å kartlegge komorbiditet hos personer med demens og undersøke komorbiditets betydning for prognosen, 4) å undersøke overlevelse ved ulike demensdiagnoser: Alzheimers demens, vaskulær demens, demens med Lewylegemer/Parkinson sykdom og frontotemporal demens og 5) å undersøke prediktorer ved den basale demensutredningen for senere innleggelse i sykehjem. For å nå målsettingene vil prosjektgruppen koble data fra Nasjonalt demensregister mot norsk pasientregister (data for innleggelse og diagnoser), dødsårsaksregistert og , Folkeregisteret (for å finne sykehjemspasienter). Data fra sykehjemsjournaler vil bli innhentet for dem har vært innlagt. Første kobling vil skje for 5000 pasienter undersøkt for demens mellom 2009-2015. Ny kobling vil bli gjort med tillegg av 3000 pasienter, undersøkt mellom 2016-2021.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2015/1510 Prosjektstart: 01.10.2015 Prosjektslutt: 30.09.2025

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Geir Selbæk
Forskningsansvarlig(e):  Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse
Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

IngenForskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter

Materiale fra biobank:
Register for pasienter som utredes ved en hukommelsesklinikk i helse sør-øst
Behandlet i REK
DatoREK
17.09.2015 REK vest
14.01.2016 REK vest
16.03.2017 REK vest
16.03.2017 REK vest
27.04.2017 REK vest
14.09.2017 REK vest