Forskningsprosjekt


Consumption of alcohol in older adults - a comparison between two cultures, China and Norway. The HUNT-study and the CLHLS

Prosjektbeskrivelse:
Norske helsemyndigheter har uttrykt bekymring for økende bruk av alkohol blant eldre i Norge. Det finnes lite kunnskap om bruk av alkohol blant eldre både i Kina og i Norge og slik kunnskap er etterspurt. Den overordnede målsettingen er å studere prevalens og faktorer assosiert med alkohol inntak og for forhøyet bruk av alkohol i den eldre norske og kinesiske befolkningen. Studie utvalgene studeres separat, og funnene sammenlignes med bakgrunn i helse og kultur forskjeller.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/1640 Prosjektstart: 01.10.2015 Prosjektslutt: 31.12.2019

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Anne-S. Helvik
Forskningsansvarlig(e):  Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse
Nasjonal komtetansetjeneste for aldring og helse
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

I forbindelse med bruk av HUNT-data kreves det godtgjøring. Dette som vederlag for analyserettigheter.

Disse midlene vil bli dekket av eksisterende driftsmidler hos Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse. Ut over dette kreves det ikke finansiering. Arbeidet vil bli utført som en del av ansettelsene i forskningssinstitusjoneneForskningsdata: Registerdata

Behandlet i REK
DatoREK
10.09.2015 REK nord
10.01.2019 REK nord