Forskningsprosjekt


Langtidsoppfølging av pasienter med erythromelalgi

Vitenskapelig tittel:

Long-term prognosis in patients with erythromelalgia.Prosjektbeskrivelse:
Få artikler er publisert om langtidsprognose ved erythromelalgi (EM). Gjennom 30 år har vår gruppe undersøkt 265 pasienter med EM, et av de største kjente materialer i den vestlige verden. Alle pasienter er undersøkt av en av fire leger har tilsammen undersøkt samtlige pasienter: Knut Kvernebo, Cato Mørk, Ole Magne Kalgaard og Mari Skylstad Kvernebo. Informasjonen vi har samlet gir unike muligheter til å beskrive langtidsprognosen. I 2008 søkte vi REK om tematisk godkjenning for emneområdet ”Erythromelalgi” (S-08433D, 2008/10617). Det ble også opprettet en elektronisk database for oppbevaring av innsamlet data. Vi ønsker nå å oppdatere databaseinformasjonen, og vil ta kontakt med alle levende pasienter med tilbud om deltagelse i aktuelle studie. Studien har som mål å beskrive epidemiologisk kunnskap og langtidsprognose
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/1836 Prosjektstart: 07.07.2015 Prosjektslutt: 07.07.2025

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Knut Kvernebo
Forskningsansvarlig(e):  Oslo Universitetssykehus
Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

PhD-kandidaten Mari Skylstad Kvernebo er ansatt i D-stilling ved Hudavdelingen, Rikshospitalet, OUS. 

Ingen finansiering utover lønnet stilling ved Hudavdelingen.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: PhD medfak UiO, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
28.10.2015 REK sør-øst