Generell forskningsbiobank


Molekylærbiologiske studier av ØNH-kreft

Prosjektbeskrivelse:
Formålet er fortløpende å samle inn vevs- og evt. blodprøver fra pasienter med ØNH-kreft for senere å analysere disse og relatere det til behandlingsrespons og bivirkninger. Dette for senere bedre å kunne skreddersy behandling til den enkelte pasient.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/151

Behandlingsstatus: Under behandling
Ansvarshavende: Jan Folkvard Evensen
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus


Behandlet i REK
DatoREK
28.01.2010 REK sør-øst