Generell forskningsbiobank


Nevrovitenskapelig biobank

Prosjektbeskrivelse:

Hovedformålet er å lagre biologisk materiale samlet inn i forbindelse med diagnostiske undersøkelser mtp sykdom i hjerne/ryggmarg, nerver og muskler, samt biologisk materiale samlet inn i forsknings- og kvalitetsstudier med nevrovitenskapelige formål. 


(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/1937 Startdato for innsamling av materiale: 01.12.2015

Behandlingsstatus: Pågående
Ansvarshavende: Kristian Bernhard Nilsen
Forskningsansvarlig(e):  Oslo Universitetssykehus - klinikk for kirurgi og nevrofag
Finansieringskilder: Klinikk for kirurgi og nevrofag, OUS


Behandlet i REK
DatoREK
29.10.2015 REK sør-øst
21.03.2019 REK sør-øst
09.05.2019 REK sør-øst