Forskningsprosjekt


REGKOLS

Vitenskapelig tittel:
Nasjonalt KOLS register

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med prosjektet er å opprette et nasjonalt register for KOLS-pasienter i Norge. I registeret inngår det også en forskningsbiobank. Ved hjelp av registeret skal man gjøre en epidemiologisk overvåkning og registrering av tidstrender i forekomst av alvorlig KOLS. Man skal gjøre kvalitetskontroll av medisinske og samfunnsøkonomiske forhold ved å kunne kartlegge sykdoms- og behandlingsforløpet, overvåke geografiske forskjeller i resursinnsats overfor pasientgruppen og kartlegge geografiske forskjeller i prognose etter sykehusinnleggelse. Registeret skal også benyttes til forskning på risikofaktorer for, og eksaserbasjoner av KOLS, herunder både miljømessige og genetiske predisponerende faktorer.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/111 Prosjektstart: 01.02.2010 Prosjektslutt: 01.02.2030

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Per Bakke
Forskningsansvarlig(e):  Lungeavdelingen
Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
28.01.2010 REK sør-øst
16.08.2012 REK sør-øst