Generell forskningsbiobank


Saliva-Oral ecology-IKO

Prosjektbeskrivelse:

Formålet er å beholde saliva prøver vi samler fra deltakerne for å undersøke DNA fra orale bakterier for å finne antimikrobiell resistensgener (AMR) i disse DNA (Deres referanse 2015/1048/REK nord)


(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/686 Startdato for innsamling av materiale: 01.06.2016

Behandlingsstatus: Under behandling
Ansvarshavende: Mohammed Al-Haroni
Forskningsansvarlig(e):  UiT Norges arktiske universitet-Institutt for klinisk odontolog
Finansieringskilder: Institutt for klinisk odontologi


Behandlet i REK
DatoREK
21.04.2016 REK nord
02.02.2017 REK nord