Forskningsprosjekt


Akershus Hjerteundersøkelse 4-studien

Vitenskapelig tittel:

Akershus Cardiac Examination (ACE) 4 Study:

Randomized controlled trial of early cardiological assessment in unselected patients with acute dyspneaProsjektbeskrivelse:
Hovedmålet for dette prosjektet er å avklare om en tidlig kardiologisk vurdering blant uselekterte pasienter med akutt pustebesvær kan redusere liggetiden på sykehuset. Bakgrunnen for studien er at dette er en heterogen gruppe pasienter med betydelig kort- og langtidsmortalitet, hvor en forsinkelse i diagnostiseringen kan ha store konsekvenser for livskvalitet og overlevelse i sykdomsforløpet, samt øke liggetiden. Vi tror en tidlig og strukturert kardiologisk vurdering av noen få parametere med blant annet ultralyd av hjertets struktur og funksjon kan bidra til korrekt diagnose tidlig i sykdomsforløpet, og dermed få satt i gang adekvat behandling. Dette vil være et prosjekt på Akershus universitetssykehus med rot i hjerteforskningsmiljøet, i samarbeid med flere andre indremedisinske avdelinger. Helge Røsjø vil fungere som prosjektleder, og Erika Nerdrum Aagaard og Brede Alexander Kvisvik vil ha ansvar for gjennomføring av den tidlige kardiologiske vurderingen.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/1273 Prosjektstart: 01.09.2015 Prosjektslutt: 01.09.2050

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Helge Røsjø
Forskningsansvarlig(e):  Akershus universitetssykehus HF
Akershus universitetssykehus
Akershus universitetssykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet har fått støtte gjennom Helse Sør-Øst og Universitetet i Oslo.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Hjertemedisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
20.08.2015 REK sør-øst