Forskningsprosjekt


Små RNA og Blærekreft

Vitenskapelig tittel:

Small non-coding RNA and Bladder Cancer: early diagnostic, recurrence and the role of environmental factorsProsjektbeskrivelse:
Blærekreft er den fjerde hyppigste kreftformen blant menn, og mer enn halvparten av pasientene får tilbakefall. Dette gjør det nødvendig med regelmessig invasiv oppfølging ved cystoscopi for pasientene og fører til høye kostnader for helsesystemet. Derfor er det stort behov for mindre invasive metoder, for eksempel biomarkører for tidlig diagnose og oppfølging. miRNA er en av flere små ikke-kodende RNA og har vist seg til å spille en viktig rolle i kreftutviklingen. I tillegg har det blitt vist at miRNA ekspresjonsnivåer i blod korrelerer med malignitetsgrad. Disse funnene gjør det viktig å undersøke små ikke-kodene RNA profiler i blod før diagnose. For blærekreft er rollen til disse RNA profilene ukjent med hensyn til tidlig diagnose, tilbakefall og miljø. Vi har en enestående studiekohort med blodgivere fra Janus serumbank til å undersøke dette, siden den også inneholder data om miljøeksponering (via helseundersøkelsene) og forløpsdata (minst 20 år oppfølgingstid etter diagnose).
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/1276 Prosjektstart: 01.10.2015 Prosjektslutt: 31.12.2018

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Bettina Kulle Andreassen
Forskningsansvarlig(e):  Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning
Kreftregisteret
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Søker midler kreftforeningen 1 juni 2015.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Materiale fra biobank:
Janus serumbank
Behandlet i REK
DatoREK
19.08.2015 REK sør-øst
28.10.2015 REK sør-øst
20.01.2016 REK sør-øst