Forskningsprosjekt


Førstehjelpskurs for studenter i medisin, klinisk ernæring og odontologi: Opplevd og målt læringseffekt

Vitenskapelig tittel:

Førstehjelpskurs for studenter i medisin, klinisk ernæring og odontologi: Opplevd og målt læringseffektProsjektbeskrivelse:
Formålet med dette prosjektet er å undersøke læringseffekt av et nylig innført to-dagers førstehjelpskurs for studenter. Høsten 2015 opprettes et obligatorisk førstehjelpskurs for studenter i medisin, odontologi og klinisk ernæring ved Universitetet i Oslo. Ved oppstart og gjennom de første årene ønskes det å evaluere gjennomføringen og læringseffekten av kurset ved systematisk innhenting av opplysninger. Det planlegges å inkludere 6 hele studentkull i løpet av tre år, totalt inntil 960 studenter i medisin, odontologi og klinisk ernæring ved Universitetet i Oslo. Studien har to deler - del A skal undersøke læringseffekt i løpet av kurset, mens man i del B undersøker langtidseffekten av læringen. Studentene kan samtykke til kun del A, til begge deler eller velge å ikke delta. I prosjektet skal studentenes opplevde læring samt i hvilken grad de tilegner seg håndgrep, ferdigheter og systematikk undersøkes. Videre skal motivasjon for læring, subjektivt læringsutbytte og oppnådde ferdigheter sammenliknes mellom de ulike studentgruppene og mellom studenter med ulik grad av forkunnskaper i førstehjelp. Opplysninger om alder, kjønn, studium, tidligere utdanning/erfaring med førstehjelp samt studentenes forkunnskaper i førstehjelp, subjektivt angitt motivasjon før kurset og etter introduserende forelesninger, opplevd læring underveis, og observerte ferdigheter under kurset registreres i prosjektets del A. For de som samtykker til å delta i del B vil observerte ferdigheter under et frivillig repetisjonskurs og eventuelt også eksamensresultater i førstehjelp 9 måneder etter kurset inngå.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2015/1363 Prosjektstart: 17.08.2015 Prosjektslutt: 01.04.2019

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Signe Søvik
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Oslo
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Studien utføres i forskningstid som del av prosjektmedarbeidernes stilling som undervisere og forskere ved Universitetet i OsloForskningsdata: Mennesker
Utvalg: Andre personer i en sårbar eller avhengig situasjon

Behandlet i REK
DatoREK
27.08.2015 REK sør-øst