Forskningsprosjekt


Overlevelse og funksjonell status for pasienter behandlet med ekstern hjerte-lungemaskin (ECMO)

Prosjektbeskrivelse:
Ekstern hjerte-lunge-maskin (ECMO) nyttes som del av avansert hjerte-lungeredning. Denne teknologien er spesielt aktuell for pasienter med akutt hjertesykdom, alvorlig akutt lungesykdom og der hjertestans oppstår ved traumer (drukning/hypotermi) eller intoksikasjoner. Pasientene som behandles med ECMO, er i en livstruende hjerte-lungesvikt, og dette, koblet med en heterogen pasientgruppe, gjør at randomisering av disse pasientene til ulik behandlingsmodaliteter ikke er en egnet metode. Kunnskap om behandlingen, og effekten av eventuelle modifikasjoner, må derfor for en stor del hentes fra pasientregister. Vi ønsker å evaluere alle pasientene behandlet ved Universitetssykehuset i Nord-Norge fra 1988-2015 med to mål: 1. Hva er 30 dager og langtidsoverlevelse for disse pasientene? 2. Hva er forekomsten av nevrologiske utfall og funksjonsnivået etter gjennomgått ECMO behandling?
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/1068 Prosjektstart: 01.06.2015 Prosjektslutt: 01.06.2016

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Truls Myrmel
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Tromsø
UiT - Norges arktiske universitet
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Ingen finansiering ut over arbeidsforhold for medarbeiderneForskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Psykologi, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
04.06.2015 REK nord
13.08.2015 REK nord
10.03.2016 REK nord
08.09.2016 REK nord