Forskningsprosjekt


Hvordan opplever pasienter våken kraniotomi?

Vitenskapelig tittel:

Hvordan opplever pasienter våken kraniotomi? En kvalitativ retrospektiv studie.

What are the patients experiences of awake craniotomy? A qualitative retrospective study.Prosjektbeskrivelse:
Vi ønsker å få kunnskap om pasienters opplevelser og erfaringer med å bli operert i hjernen i våken tilstand - dvs våken kraniotomi. Denne kunnskapen kan øke helsepersonells forståelse for pasientenes situasjon, som igjen kan bidra til å forbedre ivaretagelsen av pasienter som skal gjennom samme inngrep senere. Vi ønsker å dybdeintervjue 6 pasienter som har gjennomgått inngrepet. Utvalget vi vil spørre om samtykke til deltakelse vil være pasienter med hjernesvulster som ikke behandles med cellegift/stråling postoperativt, og hvor hjernesvulsten ikke påvirker språksenteret. Utvalget gjelder for pasienter som er operert for 2 til 1/2 år siden. Metoden vil være kvalitativt dybdeintervju, fordi denne metoden best egner seg for å få svar på personers erfaringer og opplevelser, med egne ord.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/1284 Prosjektstart: 23.08.2015 Prosjektslutt: 23.06.2016

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Marit Leegaard
Forskningsansvarlig(e):  Høgskolen i Oslo og Akershus
Høgskolen i Oslo og Akershus
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektleder er veileder for prosjektmedarbeider. Prosjektmedarbeider er Mastergradsstudent ved høgskolen i Oslo ved siden av full stilling som ledende spesialsykepleier ved Oslo Universitetssykehus. Det anses ikke å tilkomme kostnader til prosjektet.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Klinisk anestesisykepleie, Nivå: Master
Behandlet i REK
DatoREK
20.08.2015 REK sør-øst