Forskningsprosjekt


Botoxinstillasjon i blæren med EMDA – en pilotstudie

Vitenskapelig tittel:

Pilotstudie for evaluere effekten av instillasjon av onabotulinumtoxin A (Botox®) i urinblæren med bruk av EMDA hos kvinner med overaktiv blæreProsjektbeskrivelse:
Overaktiv blære (OAB) er en vanlig lidelse, og botulinumtoxin gitt som injeksjon i blæreveggen med nål gjennom et cystoskop er nå etablert som en god og trygg behandling ved alvorlig grad av OAB. Vi ønsker å se på effekten av botulinumtoxin instillert i urinblæren med kateter, som er en enklere prosedyre enn injeksjon gjennom et cystoskop. For å øke transporten av botulinumtoksin inn i blæreveggen, vil vi benytte Electromotive Drug Application (EMDA), dvs. opprette et elektrisk spenningsfelt i blæren. Dette tvinger legemidlet inn i blæreveggen. Kun én liten studie med EMDA og Botox er så langt rapportert i internasjonal litteratur. Studien inkluderte 15 barn og resultatene var gode. Dersom slik behandling er effektiv, kan den forenkle behandlingen av mange pasienter med OAB.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/1010 EudraCT-nummer: 2015-001680-40 Prosjektstart: 01.10.2015 Prosjektslutt: 30.09.2016

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Hjalmar Schiøtz
Forskningsansvarlig(e):  Sykehuset i Vestfold
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det er søkt om midler fra Helse Sør-Øst i tillegg til avdelingens egne forskningsmidler. Studien utføres i hovedsak utenfor vanlig arbeidstid, til dels uten noen økonomisk kompensasjon.Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Sluttmelding/publikasjon: Studien ble gjennomført i henhold til protokollen
Behandlet i REK
DatoREK
10.06.2015 REK sør-øst
16.09.2015 REK sør-øst
08.06.2016 REK sør-øst