Forskningsprosjekt


Okkult tarmblødnings prosjekt

Vitenskapelig tittel:
Occult gastrointestinal bleeding study

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med studien er å avklare hvor og hvor ofte påvises potensielle blødningskilder ved okkult tarmblødning, og hva som er de hyppigste blødningslesjoner. Man ønsker å avklare hvilke tarmundersøkelser (koloskopi eller gastroskopi) som vil være mest nyttig med henblikk på å finne årsakene til tarmblødningen. Videre vil man se om blod- og avføringsprøver tatt før selve undersøkelsen, vil være til nytte. Studien er en videreføring av tidligere godkjent prosjekt, hvor en del av materialet skal inkluderes i ny forskningsbiobank.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/402 Prosjektstart: 01.01.1995 Prosjektslutt: 01.01.2015

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Njaal Stray
Forskningsansvarlig(e):  Diakonhjemmet sykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
25.02.2010 REK sør-øst
27.05.2010 REK sør-øst