Forskningsprosjekt


Humane induserte pluripotente stamceller for studier av sykdomsmekanismer ved amyotrofisk lateral sklerose

Vitenskapelig tittel:

iPS-ALS: Bridging from iPS cells to clinical trials for Norwegian ALS patients in an international settingProsjektbeskrivelse:
Årsaken til at nervecellene til muskulatuen dør ved ALS er ikke kjent. Målet med dette forskningsprosjektet er å fremskaffe ny kunnskap om sykdomsmekanismene ved ALS, og på den måten bidra til å øke muligheten for bedret behandling av sykdommen. For å nå dette målet framstille induserte pluripotente stamceller (iPS-celler) fra hudbiopsier til pasienter med ALS og kontrollpersoner som ikke har ALS, og dyrke disse cellene under betingelser i laboratoriet slik at de utvikler seg til nerveceller. Vi vil studere biokjemiske og fysiologiske egenskaper i nervecellene som er differensiert fra iPS-cellene, og identifisere faktorer som fører til at nervecellene sykner og dør ved ALS. Vi vil utføre disse forsøkene både hos personer med ALS som er forårsaket av en genetisk mutasjon som er påvist i forbindelse med utredningen og hos personer der det ikke er holdepunkter for en genetisk årsak, og vil på den måten kunne påvise hvordan mutasjoner i bestemte gener bidrar til sykdomsutviklingen
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/643 Prosjektstart: 03.08.2015 Prosjektslutt: 02.03.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Trygve Holmøy
Forskningsansvarlig(e):  Akershus universitetssykehus HF
Akershus Univeristetssykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjketet er støttet av pasientforeningen for ALS (Norsk støttegruppe for ALS). Det er søkt om støtte fra Noreges forskningsråd og det vil bli søkt støtte fra Extrastiftelsen og Helse Sør-Øst Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Behandlet i REK
DatoREK
29.04.2015 REK sør-øst
16.03.2016 REK sør-øst
18.01.2017 REK sør-øst