Forskningsprosjekt


Brukeropplevelse av mottakssamtalen i et psykiatrisk akuttmottak

Vitenskapelig tittel:

Brukeropplevelse av motakssamtalen i et psykiatrisk akuttmottakProsjektbeskrivelse:
Dette er en deskriptiv og sammenliknende kvantitativ studie. Deltakerne er pasienter innlagt i psykiatrisk akuttmottak (PAM). Ved innleggelse i psykiatriske akuttmottak gjennomføres en mottakssamtale. I studien vil pasientenes opplevelse av inntakssamtalen kartlegges ved hjelp av en spørreundersøkelse (et kort intervju med åpne spørsmål og et spørreskjema med mer direkte spørsmål). Studien benytter erfarne forskningssykepleiere til å utføre intervjudelen. Samtykke vil bli innhentet fra 128 pasienter innlagt ved Psykiatrisk akuttmottak, Sandviken sykehus, Bergen.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2015/549 Prosjektstart: 03.05.2015 Prosjektslutt: 29.07.2016

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Helge Andreas Hoff
Forskningsansvarlig(e):  Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektmedarbeidere i Helse Bergen bruker vanlig arbeidstid i prosjektet. Hovedveileder bruker sin arbeidstid på UiB. For studentene inngår dette som en del av studiet. Driftsmidler knyttet til bl.a. deltakelse på konferanse med en budsjettramme på 30 000,- dekkes av kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri. Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Profesjonsstudiet i psykologi, Nivå: Hovedoppgave
Sluttmelding/publikasjon: Brukeropplevelse av mottakssamtalen i et psykiatrisk akuttmottak
Behandlet i REK
DatoREK
23.04.2015 REK vest
10.01.2018 REK vest