Forskningsprosjekt


Münchhausen´s syndrom

Vitenskapelig tittel:

Diagnosis of Münchhausen's syndrome in Norwegian patients Prosjektbeskrivelse:
Søknaden gjelder godkjenning fra REK sør-øst for skildring av symptompanoramaet hos 11 norske pasienter med Münchhausen’s syndrom (MuS) som en del av en planlagt oversiktsartikkel om denne tilstanden i Tidsskrift for Den norske legeforening. Det er også planlagt å undersøke hvor ofte diagnosen F 68.1 er blitt stilt på norske universitetssykehus. Pasienter med MuS i Norge kan ikke forventes i å gi sitt samtykke til publikasjon av deres komplette kasuistikk. For å ivareta taushetsplikten og for å skjerme pasientene mot gjenkjennelse vil vi derfor ikke publisere vanlige kasuistikker. Istedenfor har vi i tilfeldig rekkefølge tenkt å presentere enkelte av pasientenes fabrikkerte symptomer og uriktige tidligere diagnoser. Det blir da en blandet liste fra forskjellige pasienter med kun deler av symptomantologien. Med denne fremgangsmåten mener vi at det ikke er mulig å gjenkjenne den enkelte pasient.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/631 Prosjektstart: 01.04.2015 Prosjektslutt: 01.10.2015

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Harald Schrader
Forskningsansvarlig(e):  Volvat medisinske senter
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Ingen finansering nødvendigForskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
29.04.2015 REK sør-øst