Generell forskningsbiobank


Normalkontroller

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med biobanken er å samle et kontrollmateriale for til forskning på genetiske markører, i første omgang i relasjon til plutselig uventet sepdbarnsdød, men også for forskning på tykktarmskreft og andre tilstander.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/55

Behandlingsstatus: Under behandling
Ansvarshavende: Siri Hauge Opdal
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF


Behandlet i REK
DatoREK
28.01.2010 REK sør-øst
18.01.2017 REK sør-øst