Forskningsprosjekt


Tarmfunksjon og livskvalitet etter tre operasjonsmetoder for behandling av høyresidig tykktarmskreft. De umiddelbare endringne i avføringsmønsteret etter inngrepet og utviklingen over tid

Vitenskapelig tittel:

Tarmfunksjon og livskvalitet etter tre operasjonsmetoder for behandling av høyresidig tykktarmskreft. De umiddelbare endringer i avføringsmønsteret etter inngreppet og utvikling over tid.Prosjektbeskrivelse:
Forskningsprosjektet vil gi ny kunnskap om avføringsendringer mtp frekvens og konsistens hos pasienter operert for høyresidig tykktarmskreft, ved hjelp av tre ulike operasjonsmetoder. Litteraturen på dette er sparsom og til dels av dårlig kvalitet, men vi vet at disse operasjonene kan påvirke tarmfunksjonen. Vi ønsker å undersøke om det er forskjell mellom operasjonsmetodene når det gjelder graden av endring, om det er en forskjell i hvor raskt tarmfunksjonen normaliseres/stabiliserer seg og i hvilken grad den endrede tramfunksjonen påvirker livskvaliteten. Før operasjonen kartlegges avføringsvaner, videre bes pasienten om å føre dagbok over avføringshyppighet og konsistens etter operasjonen frem til stabilisering/normalisering. Erfaringsmessig vet vi at det er ganske variabelt hvor lang tid dette kan ta. Skjema for livskvalitet fylles ut før operasjon og etter 6 måneder.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/403 Prosjektstart: 01.04.2015 Prosjektslutt: 01.04.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Dejan Ignjatovic
Forskningsansvarlig(e):  Akershus universitetssykehus HF
Ahus Universitetssykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

vi har ingen interessekonflikter å melde. Studien finansieres av strategiske midler Ahus Universitetssykehus.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
26.03.2015 REK sør-øst