Forskningsprosjekt


OBSS Kognitiv

Vitenskapelig tittel:

Oslo Bariatric Surgery Study- Cognitive (OBSS): A Prospective Study on Bariatric Surgery and Cognitive DysfunctionProsjektbeskrivelse:
Målet er å belyse betydningen av kognitiv funksjon (for eksempel hukommelse, innlæring, oppmerksomhet og konsentrasjon), i relasjon til effekten av fedmekirurgi. Selv en mild dysfunksjon kan føre til problemer å planlegge, gi økt impulsivitet og redusert selvkontroll. De første forskningsresultatene antyder dog at opererte har mindre hukommelsesproblemer etterpå. Hypotese og forskningsspørsmål : - Nevropsykologisk funksjon, før og etter fedmekirurgi, vil predikere hvem som vil klare å følge rekommandasjonene etter operasjon, og vil henge sammen med grad av postoperativ vekttap - I hvilken grad kan psykisk helse, søvnproblemer, tretthet, smerte, tilleggssykdommer, bivirkninger eller fysisk aktivitet bidra til å forklare sammenhengen mellom nevropsykologisk funksjon og postoperativt vekttap? Utvalg: 170 pasienter som får innvilget fedmeoperasjon ved Senter for sykelig overvekt. Nevropsykoloigske tester, spørreskjema, og data fra journaler samles inn før, 1 og 2 år etter operasjon
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/402 Prosjektstart: 01.08.2015 Prosjektslutt: 31.12.2022

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Øyvind Rø
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det vil bli søkt om lønnsmidler til PhD-stipendiat. Utgifter til leie av tester (CANTAB) søkes finansiert via interne forskningsmidler på RASP og Psykologisk instituttForskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Psykologi, Nivå: Doktorgrad
Behandlet i REK
DatoREK
26.03.2015 REK sør-øst
11.06.2015 REK sør-øst
28.04.2016 REK sør-øst
18.08.2016 REK sør-øst
01.12.2016 REK sør-øst
21.09.2017 REK sør-øst
23.08.2018 REK sør-øst