Generell forskningsbiobank


The Norwegian Trichotillomania and Skin Picking Study for Genetics (NorTriHp-Gen)

Prosjektbeskrivelse:

Formålet er å undersøke sammenhengen mellom genetiske variasjoner og kroppsfokuserte repetitive lidelser, dvs, trikotillomani (TTM) og hudplukkingslidelse (HPL). Vi ønsker å delta i den første "Genom-wide association study" (GWAS) for disse lidelsene.


(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/730 Startdato for innsamling av materiale: 31.03.2015

Behandlingsstatus: Pågående
Ansvarshavende: Benjamin Hummelen
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Finansieringskilder: Klinikk psykisk helse og avhengighet, Oslo universitetssykehus


Behandlet i REK
DatoREK
06.05.2015 REK sør-øst