Generell forskningsbiobank


Philemon biobank

Prosjektbeskrivelse:

Formålet er i første rekke å identifisere biomarkører som kan predikere effekt av behandlingen og prognose. Dette vil inngår i publisering av selve studien. Videre, så vil biobanken åpne muliheter for prosjekter senere som kan være av stor vitenskapelig verdi.


(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/125 Startdato for innsamling av materiale: 02.02.2015

Behandlingsstatus: Under behandling
Ansvarshavende: Arne Kolstad
Forskningsansvarlig(e):  St Olavs Hospital
OUS Radiumhospitalet
Finansieringskilder: Nordisk Lymfomgruppe


Behandlet i REK
DatoREK
12.02.2015 REK nord
12.03.2015 REK nord