Forskningsprosjekt


Klinisk betydning av Acinetobacter species i blodkultur

Prosjektbeskrivelse:
Acinetobacter spp. er en gruppe Gram-negative bakterier som er lite studert i Norge. Acinetobacter forårsaker i hovedsak infeksjon hos pasienter med nedsatt immunforsvar eller som er kritisk syke. I tillegg er Acinetobacter svært overlevelsesdyktig i sykehusmiljø og kan forårsake utbrudd spesielt i intensivavdelinger. Innenfor gruppen Acinetobacter finnes det mange forskjellige species. Korrekt species-identifisering er et stort problem for mikrobiologiske laboratorier og den kliniske betydningen av forskjellige species er derfor ukjent. I den forbindelse har vi innhentet et materiale bestående av 125 Acinetobacter spp. isolater fra blodkulturer i Norge 2005-07. Disse isolatene er nå analysert med hensyn til species-identifisering med molekylær genetiske metoder og resistensprofil. Videre ønsker vi nå å innhente flere opplysninger rundt disse isolatene for å undersøke de forskjellige species kliniske betydning.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/371 Prosjektstart: 31.01.2010 Prosjektslutt: 31.01.2011

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Ørjan Samuelsen
Forskningsansvarlig(e):  Universitetssykehuset Nord-Norge
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Mikrobiologi, Nivå: PhD
Sluttmelding/publikasjon: Klinisk betydning av Acinetobacter species i blodkultur
Behandlet i REK
DatoREK
25.02.2010 REK nord