Forskningsprosjekt


YRKESEKSPONERING FOR MAGNETFELT OG RELATERTE HELSEPLAGER HOS MR-RADIOGRAFER

Prosjektbeskrivelse:
Formål • Måle MR-radiografers eksponering for statiske magnetfelt og bevegelsesindusert tidsvarierende magnetfelt ved et dosimeter. • Sammenligne måleresultat med grenseverdiene gitt i Direktiv 2013/35/EU. • Kartlegge utbredelsen av akutte helseplager ved hjelp av et spørreskjema. • Analysere for en eventuell korrelasjon mellom eksponering og helseplager. Materiale og metode 50 eksponerte og 50 kontroller inngår i studiepopulasjonen som er sammensatt av både kvinner og menn. Kontrollene arbeider ved CT-skannere og de eksponerte ved MR-skannere på 1T, 1.5T og 3T. Samtlige ansatt ved sykehus i Københavns området. Kvantitative data innsamles og SPSS benyttes for statistiske analyser. Nytteverdi Det vurderes viktig å overvåke MR-radiografer da stadig høyere arbeidsbelastning samt økt bruk av høyere magnetfeltstyrker bidrar til økt eksponering for magnetfelt. Studien kan danne et grunnlag for forslag til eventuelle intervensjoner hvis dette vurderes nødvendig.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2014/2196 Prosjektstart: 01.08.2014 Prosjektslutt: 30.06.2016

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Ole Jacob Møllerløkken
Forskningsansvarlig(e):  Institutt for Global helse og Samfunnsmedisin
Universitetet i Bergen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Masterstudent Marion L. Berge er ansatt ved Rigshospitalet i Danmark som MR-radiograf og kan benytte noe av sin arbeidstid til forskningen. Prosjektleder Ole Jacob Møllerløkken og veileder Magne Bråtveit er ansatt ved Universitetet i Bergen. Ingen andre midler er tilknyttet prosjektet.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Kontrollgruppe(r)

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: RABD395, Nivå: Master
Behandlet i REK
DatoREK
14.01.2015 REK sør-øst