Forskningsprosjekt


Kan thioglitazoner beskyte mot Parkinsons og Alzheimers sykdom?

Vitenskapelig tittel:

Do thioglitazones have a neuroprotective effect in Parkinson’s and Alzheimer’s disease?Prosjektbeskrivelse:
Alzheimers og Parkinsons sykdom er blant de mest invalidiserende nevrologiske sykdommer. De rammer henholdsvis 40% og 4,5% av befolkningen over 85 år og det finnes ingen kurativ behandling. Nye data fra laboratoriestudier og dyrestudier tyder på at substanser som fremmer biogenesen av mitokondriene (cellenes energifabrikker) kan muligens forebygge sykdomsutviklingen og bremse progresjonen. Interessant nok har slike medisiner allerede vært i bruk i mange år mot sukkersyke (thioglitazoner). Blant disse er det spesielt to medikamenter, pioglitazon og rosiglitazon, som har den sterkeste og beset studerte effekten. Her ønsker forskergruppen å studere om disse medisinene har en forebyggende effekt mot Alzheimers og Parkinsons sykdom. For å gjøre dette vil en samle data fra norsk reseptregister om pasienter som har brukt disse medisinene i løpet av de siste 10 år og så koble disse til norsk pasientregister for å se hvor mange og i hvilken alder disse utvikler Alzheimers eller Parkinsons sykdom.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2014/2164 Prosjektstart: 01.01.2015 Prosjektslutt: 27.12.2017

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Charalampos Tzoulis
Forskningsansvarlig(e):  Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Helse VestForskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Sluttmelding/publikasjon: Vedlagt publikasjon
Behandlet i REK
DatoREK
08.01.2015 REK vest
21.04.2016 REK vest
31.01.2018 REK vest