Forskningsprosjekt


Fysiologiske karakteristika hos reservoarer som gir henholdsvis dårlig og god funksjon

Vitenskapelig tittel:

Physiological characeristics in well-functioning and bad-functioning pelvic pouchesProsjektbeskrivelse:
Vi er i gang med en studie hvor vi gjør et journal søk og ser på pre- peri og postoperative forhold på alle som har vært operert med bekkenreservoar fra 2000-2013 (N=110). I tillegg samler vi inn data om livskvalitet, seksual-/ reservoarfunksjon hos pasienter som har samtykket. Våre pasienter er operert med to typer reservoarer (J og K). Det funksjonelle resultatet er varierende. Det er avhengig av godt kirurgisk resultat med få komplikasjoner, pasientens alder og utforming av reservoar. Vi ønsker å øke forståelsen for hvorfor det er spredning i funksjonelt utfall. I den kvalitative delen har vi identifisert pasientene med best/ dårligst reservoarfunksjon hos J-/ K -pasienter. Vi ønsker å gjøre reservoarfysiologiske tester (sensibilitet, reservoarvolum, motilitet og compliance, hviletrykk og kniptrykk i analkanalen) for å se etter forskjeller mellom gruppene. Studien vil gi bedre forståelse for hva i kirurgien som er viktigst for funksjonelt resultat og tanker om videre forbedring.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2014/2206 Prosjektstart: 01.04.2015 Prosjektslutt: 01.11.2017

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Tom Øresland
Forskningsansvarlig(e):  Ahus
Akershus universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det er søkt Helse Sør Øst om stipendiatmidler. Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin/kirurgi, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
14.01.2015 REK sør-øst
28.10.2015 REK sør-øst
07.06.2017 REK sør-øst