Forskningsprosjekt


Behandlingsprogram for å forebygge nye beinbrudd - bruk av pasient data

Vitenskapelig tittel:

Capture the Fracture - across Regions of Norway - based on patient dataProsjektbeskrivelse:
Formålet med prosjektet er å måle effekten av å introdusere et standardisert intervensjonsprogram for vurdering og behandling av pasienter med lavenergibrudd på brudd- og mortalitetsrate på tvers av sykehus og regioner. Mål med intervensjonsprogrammet er å forebygge fremtidig brudd ved å skreddersy utredning, behandling og oppfølging. I prosjektet planlegger man ved syv sykehus å rekruttere de personer over 50 år som har hatt et lav-energi beinbrudd og blitt behandlet ved ortopedisk avdeling ved studiesykehusene, i perioden april 2015 til desember 2017. Både innlagte og polikliniske pasienter vil inviteres til å bli undersøkt for beinskjørhet og få fastsatt risiko for nytt brudd. Pasienter med kort forventet levetid vil ikke bli invitert til deltakelse. Egnede pasienter skal identifiseres ved gjennomgang av diagnoselister over både inneliggende og polikliniske pasienter ved ortopedisk avdeling ukentlig. Det antas at dette omfatter totalt 24 000 pasienter. Det skal etter samtykke innhentes generelle helseopplysninger samt opplysninger om høyde, vekt, tidligere beinbrudd og fall, sykdom, bruk av medikamenter, livsstil (røyking, alkoholinntak og fysisk aktivitet) og fra kvinner opplysninger om overgangsalderen. Beintetthet er planlagt målt med DXA av hofter og rygg. Det skal tas blodprøver for å måle serumnivå av vitamin D, kalsium, PTH, TSH samt markører for nyrefunksjon. Videre skal relevante opplysninger inngå fra sykehusets journal. For å teste effekten av implementeringen av behandlingsprogrammet i stor skala, er det planlagt å benytte opplysninger om forekomst av nye brudd, dødelighet og medisinbruk basert på pasientjournaler.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2014/2260 Prosjektstart: 01.04.2015 Prosjektslutt: 31.03.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Åshild Bjørnerem
Forskningsansvarlig(e):  Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Universitetssykehuset i Nord-Norge
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Siden prosjektet innebærer pasientbehandling innenfor det offentlige helsevesen, dekkes utgiftene til behandling som ved vanlig pasientbehandling.

Det er søkt om forskningsmidler fra Helse Nord til å dekke lønn og drift til en sykepleier  og en lege i deltidsstilling ved UNN, for rekruttering av deltagere, datainnsamling og foreskrivning av resepter. Det er tilsvarende søkt Vestre Viken om midler for å dekke lønn og drift til en sykepleier og lege i deltidsstilling der. Det er søkt Helse Sør Øst om midler til en PhD student. Det er søkt om finansiering fra Norges Forskningsråd av tverregionalt prosjekt for finansiering av koordinatorer ved de 7 sykehusene, 2 PhD stillinger, en Post Doktor stilling, samt en forsker stilling som vil bidra til å besvare en rekke forskningsspørsmål som angitt i protokollen, se den.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisinske doktorgrader, Nivå: PhD kandidater vil rekrutteres
Behandlet i REK
DatoREK
15.01.2015 REK sør-øst
26.03.2015 REK sør-øst
26.03.2015 REK sør-øst
11.06.2015 REK sør-øst
27.08.2015 REK sør-øst
29.10.2015 REK sør-øst
14.01.2016 REK sør-øst
17.03.2016 REK sør-øst
16.02.2017 REK sør-øst
23.03.2017 REK sør-øst
13.02.2018 REK sør-øst
13.06.2019 REK sør-øst