Generell forskningsbiobank


Generell biobank for pasienter med kreft som mottar immunterapi i forskningsstudie

Prosjektbeskrivelse:
Dette er en søknad om å opprette en generell forskningsbiobank som skal oppbevare og analysere biologisk materiale fra pasienter med kreft som mottar immunterapi og som deltar i ulike forskningsprosjekter. Blod og svulstvev skal samles inn og oppbevares og analyseres for sin sammensetning, for immunologiske, morfologiske og molekylære (genetiske) egenskaper og forandringer som skjer under behandling. Man vil søke etter nye biomarkører og søke etter bedre forståelse av virkningsmekanismer til immunterapi. Undersøkelsene vil foregå både i Norge og i utlandet, og det kan således være aktuelt å utføre biologisk materiale til andre land. Kliniske data fra journal vil bli innhentet og brukt i forbindelse med analyser av biobankmateriale, men kliniske data vil ikke bli utlevert til utlandet. Varighet av innsamling av materiale til biobanken er 10 år, dvs frem til 2025, men oppbevaring vil skje frem til 2040.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2014/2297 Startdato for innsamling av materiale: 01.02.2015

Behandlingsstatus: Pågående
Ansvarshavende: Steinar Aamdal
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Finansieringskilder: Oslo universitetssykehus er sponsor og prosjektet finansieres via forskningsmidler fra Avdeling for kreftbehandling.


Behandlet i REK
DatoREK
15.01.2015 REK sør-øst