Forskningsprosjekt


Betydning av robot teknikk for postoperative komplikasjoner ved radikal prostatektomi

Vitenskapelig tittel:

Assessment of morbidity and complications after laparoscopic radical prostatectomy (LRP) compared to robot assisted radical laparoscopic prostatectomy (RALP)Prosjektbeskrivelse:
laparoskopisk radikal prostatektomi (LRP) ble innført ved Urologisk avdeling, Aker i 2002 og fram til november 2007 hadde vi operert 585 pasienter. Da ble LRP erstattet med robot assistert radikal laparoskopisk prostatektomi (RALP) som siden har vært enerådende operasjonsteknikk ved Aker. Fra innføring av LRP teknikken har vi prospektivt registrert kliniske parametre, herunder også postoperative komplikasjoner i vårt kvalitetsregister for radikal prostatektomi (RP registeret). RALP er nå dominerende som operasjonsteknikk ved radikal prostektomi i den vestlige verden. Kostnadene for innkjøp og drift av robot er imidlertid høye og dette har medvirket til at LRP fortsatt er en metode som praktiseres rundt om i verden. Basert på data i vårt RP register, ønsker vi analysere om det er forskjell i postoperative komplikasjoner mellom LRP og RALP. Komplikasjonene vil bli klassifisert etter Clavians klassifiksjonssystem som deler komplikasjoner inn i 5 grupper basert på alvorlighetsgrad.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/992 Prosjektstart: 01.07.2015 Prosjektslutt: 01.07.2016

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Viktor Berge
Forskningsansvarlig(e):  Oslo Universitetssykehus
Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Inngår i dr grads prosjekt som finansieres av urologisk avdelingForskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: Doktorgrad
Behandlet i REK
DatoREK
08.06.2015 REK sør-øst