Generell forskningsbiobank


Diabetes, endokrinologiske og metabolske sykdommer

Prosjektbeskrivelse:

Hovedformålet er å sikre at overskudd av biologisk materiale samlet inn og lagret i forbindelse med medisinsk indiserte diagnostiske og terapeutiske prosedyrer, samt eventuelt ekstra materiale samlet inn med tanke på forskningsformål i forbindelse med disse, kan brukes til forskning i samsvar med gjeldende lovverk.

De spesifikke målene med biobanken er å 1) forbedre diagnostikk og behandling av diabetes, endokrinologiske og metabolske sykdommer og 2) klarlegge biologiske mekanismer, både arvelige, miljømessige og psykosiale faktorer, som kan være av betydning for forløpet av disse sykdommene og assosierte tilstander.

 


(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2014/2226 Startdato for innsamling av materiale: 01.02.2015

Behandlingsstatus: Pågående
Ansvarshavende: Kåre I Birkeland
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Finansieringskilder: Oslo universitetssykehus HF


Behandlet i REK
DatoREK
14.01.2015 REK sør-øst