Forskningsprosjekt


Behandling av hidrosadenitt med fettransplantasjon

Vitenskapelig tittel:

DERMAL INJEKSJON AV AUTOLOG FETT SOM BEHANDLING AV HIDRADENITIS SUPPURATIVAProsjektbeskrivelse:
Vi ønsker å behandle pasienter med moderat til alvorlig hidrosadenitt eller kontrakturere etter tidligere kirurgisk behandling med autolog fettransplantasjon i affiserte områder. Dette er et mimimalt invasivt inngrep sammenliknet med konvensjonell kirurgi som gir både store, langvarig væskende sår med tildels betydelig arrsekvele. Designet er en åpen, prospektiv studie. Vi håper at behandlingen vil kunne være et viktig supplement for en betydelig plaget pasientgruppe.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2014/1900 Prosjektstart: 01.12.2014 Prosjektslutt: 01.06.2016

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Øystein Grimstad
Forskningsansvarlig(e):  Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Universitetssykehuset Nord-Norge
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet finansieres i sin helhet av NEHR-avdelingen, UNN over driftForskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
27.11.2014 REK nord