Forskningsprosjekt


Oxycodonestudien

Vitenskapelig tittel:

Postoperativ smertelindring med oxycodone etter keisersnittProsjektbeskrivelse:
Perorale medikamenter benyttes rutinemessig som smertelindring etter keisersnitt ved Ahus. Alle får paracetamol, diclofenac og oxycodone etter keisersnitt. Oxycodone er et opioid, og noen studier har vist at bruk av oxycodone etter keisersnitt (som tabletter) er effektivt. Det vites imidlertid ingenting om opptaket av oxycodone i den umiddelbare postoperative perioden, heller ikke hvovidt det er overeensstemmelse mellom grad av smertelindring og grad av opptak. Hensikten med prosjektet er å få et direkte mål på det faktiske opptak av oxycodone hos denne pasientgrupen, og også vurdere hvorvidt grad av smertelindring står i forhold til det faktiske opptaket. Vil vil også måle serumkonsentrasjonen av paracetamol. Paracetamol absorberes fullstendig i tolvfingertarmen, slik at serumkonsentrasjonen av paracetamol vil gi et direkte uttrykk for ventrikkeltømmingshastigheten. Prosjektet er tenkt deskriptivt og prospektivt.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2014/1781 Prosjektstart: 01.01.2015 Prosjektslutt: 01.01.2018

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Vegard Dahl
Forskningsansvarlig(e):  Akershus universitetssykehus HF
Akershus uiniversitetssykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

ingen ekstern finansiering. Utgifter dekkes via avdelingens driftsbudsjettForskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
22.10.2014 REK sør-øst
27.04.2016 REK sør-øst
26.10.2016 REK sør-øst
18.01.2017 REK sør-øst