Forskningsprosjekt


Måling av funksjon i bekkenbunnsmusklene hos kvinner

Vitenskapelig tittel:

Inter og intra-reliabilitet av vaginal trykkmåling for bekkenbunnsmuskulaturen hos kvinner.

 Prosjektbeskrivelse:
Det er av stor betydning å ha gode måleinstrumenter til klinisk bruk og ved forskning for å kunne undersøke og identifisere kvinner med bekkenbunnsplager. Vi ønsker å se på overenstemmelse av vaginal trykkmåling mellom testere og ved samme tester ved at to erfarne kvinnelige fysioterapeuter med felles opplæring gjør undersøkelsen etter hverandre på samme dag for så å gjøre en tredje undersøkelse uken etter av samme fysioterapeut. Dette er ikke blitt gjort blant gravide eller førstegangsfødende kvinner og det er kun vurdert styrke, ikke hvilefunksjon eller utholdenhet av muskulaturen. Vi ønsker å rekruttere kvinner i fertil alder over 18 år med og uten barn fra ansatte og pasienter på Akershus Universitetssykehus. Undersøkelsene er standard fysioterapi praksis i Norge og det ikke er rapportert ubehag eller smerte ved undersøkelsen. Kvinnene vil få mulighet til å se resultatene etter avsluttet testing og få tilbakemelding og eventuelle råd og tips om videre oppfølging.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2014/1768 Prosjektstart: 01.11.2014 Prosjektslutt: 01.09.2016

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Marie Ellström Engh
Forskningsansvarlig(e):  Akershus universitetssykehus HF
Akershus universitets sykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Søknad er sendt Sanitetsforeningen da dette prosjektet ikke var påtenkt da PhD prosjektet ble innvilget i 2012. Det må derfor søkes om endring i prosjektet. Sluttdato blir ikke endret. Extrastiftelsen gjennom Norske Kvinners Sanitetsforening finansierer denne doktorgraden for 3 år.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Idrettsvitenskap, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
26.11.2014 REK sør-øst
26.10.2016 REK sør-øst