Forskningsprosjekt


Konstruksjon av unike vevsmatriser fra prostata cancer

Vitenskapelig tittel:

Movember Global Action Plan 1: Unique TMA projectProsjektbeskrivelse:
Formålet med prosjektet er å undersøke variasjon i uttrykk av biomarkører for signalveier, behandlingsmål og behandlingsrespons/-resistens i bein- og bløtdelsmetastaser hos pasienter med i mest avanserte og dødelige stadium av prostata kreft. Det mangler validerte biomarkører som kan skille mellom «rolig» (indolent) og aggressiv prostata cancer. TMA (tissue microarrays) er en ny metode for å analysere et stort antall vevsprøver. TMA gjør det mulig å utnytte vevsblokker som har ligget lagret på sykehuset i mange år. Movember har initiert og finansiert et stort internasjonalt TMA-prosjekt. Det aktuelle prosjekt skal konstruere TMA fra metastaser av pasienter som er død av prostata kreft og undersøke sammenheng mellom primær tumor og metastase. Markører for sykdom som raskt utvikler kastrasjonsresistens vil bli undersøkt. Prosjektet er en del av en internasjonal multisenterstudie. Det søkes om å få benytte materiale fra og opplysninger om 46 pasienter (fra OUS /Aker) som er obdusert etter død av metastatisk prostatakreft. Etter at vevsmatrise (TMA) er konstruert, vil TMA farges med ulike antistoffer, som er bærere av ulike antistoffer. Foruten metastasevev, vil man bruke kliniske opplysninger lagret i journal i studien. Det skal ikke gjøres genetiske undersøkelser av biologisk materiale. Det søkes om fritak fra kravet om å innhente samtykke, fordi pasientene som planlegges å inngå i prosjektet er død av prostatakreft for mange år siden. Helseopplysninger og humant biologisk materiale planlegges overført til og fra USA (Baltimore).
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2014/1684 Prosjektstart: 01.11.2014 Prosjektslutt: 31.12.2015

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Viktor Berge
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Studien finansieres av Movember. I november hvert år er Movember ansvarlig for uhemmet bartevekst over hele verden. Ved hjelp av barten sin samler menn inn penger og skaper bevissthet om prostata- og testikkelkreft samt psykisk helse. Som en uavhengig og global veldedig organisasjon har Movember en visjon om å ha varig innvirkning på bevisstheten rundt menns helse.Movember støtter effektive programmer for menns helse  som bekjemper prostata- og testikkelkreft samt psykiske helseutfordringer. Bevilgede midler blir overført til OUS, urologisk avdelings kostnadssted for å dekke kostnader for TMA utvikling. Det er inngått avtale mellom vår institusjon og MovemberForskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Bare ett kjønn, Lik

Materiale fra biobank:
Prostata biobanken, OUS
Behandlet i REK
DatoREK
23.10.2014 REK sør-øst
15.01.2015 REK sør-øst