Forskningsprosjekt


Ung kardiometabolsk helse

Vitenskapelig tittel:

Cardiometabolic health, body weight and physical activity in children and adolescents, outcome from The Finnmark Activity School intervention and the Fit Futures youth cohort. 

 Prosjektbeskrivelse:
WHO etterlyser tiltak for å bekjempe kroniske sykdommer og barnefedme. Fysisk inaktivitet spiller en sentral rolle i utvikling av kronisk sykdom. Vi vil undersøke naturlig forekomst og utvikling av kardiometabolske risikofaktorer hos unge i relasjon til vektkategori og fysisk aktivitet. Vi vil bruke deskriptive metoder. I tillegg ønsker vi å analysere spørsmål vedrørende hemmere og barrierer for fysisk aktivitet i samme studie. Dette vil gi oss ny kunnskap om hva ungdom selv mener har betydning for nivå av fysisk aktivitet, sosiale, miljømessige eller personlige forhold. Data er allerede innhentet blant ungdom i Tromsø ( Fit Futures) undersøkt med 2 års mellomrom i form av klinisk undersøkelse, blodprøver og spørreskjema. Bearbeiding av disse data kan gi oss nye verktøy til bruk i forebygging av kronisk sykdom blant barn og unge.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/1725 Prosjektstart: 04.01.2016 Prosjektslutt: 04.01.2022

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Ane Kokkvoll
Forskningsansvarlig(e):  Finnmarkssykehuset
Finnmarkssykehuset
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet søkes finansiert fra Helse Nords forskingsmidler.

Prosjektet søkes finansiert fra Helse Nords forskingsmidler.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker

Behandlet i REK
DatoREK
15.10.2015 REK nord
26.05.2016 REK nord
26.05.2016 REK nord