Forskningsprosjekt


Studie av trening som rehabilitering ved Huntingtons sykdom

Vitenskapelig tittel:

Exercise Rehabilitation Trial in Huntington’s Disease (ExeRT-HD)Prosjektbeskrivelse:
Forskningen skal gi ny kunnskap om gjennomførbarheten og effekten av et strukturert fysisk treningsprogram for personer med Huntingtons sykdom. Det er lagt opp til å rekruttere totalt 42 deltakere i en internasjonal multisenterstudie, hvor 21 randomiseres til trening og 21 randomiseres til kontrollgruppe. Treningsgruppen vil få et treningsopplegg med tre sesjoner på 50 minutter ukentlig over 12 uker. Prosjektets mål er å undersøke om treningsopplegget er gjennomførbart for personer med Huntingtons sykdom med hensyn til oppfølging (adherence), prosess og sikkerhet, om treningen forbedrer kondisjonen til personer med Huntingtons sykdom og om fysisk funksjon og fungering innen andre områder slik som kognisjon, livskvalitet blir forbedret. Vikersund kurbad er blitt forespurt om å delta i studien i tillegg til de 5 study sites som er nevt i protokollen.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2014/1752 Prosjektstart: 01.10.2014 Prosjektslutt: 30.09.2016

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Jan Frich
Forskningsansvarlig(e):  Vikersund kurbad
Vikersund kurbad
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Cardiff University som har mottatt midler fra the Jacques and Gloria Gossweiller Foundation til prosjektet.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Behandlet i REK
DatoREK
21.10.2014 REK sør-øst