Forskningsprosjekt


Mikrosirkulasjon i konjunktiva

Vitenskapelig tittel:
Conjunctival microcirculation assessed by Computer assisted video microscopy and by Diffuse reflectance spectroscopy

Prosjektbeskrivelse:
Øyet får blodforsyning via hjernen og via huden i ansiktet. Blodsirkulasjonen i konjunktiva dekker en del av oksygenleveransen for 1) nydannelse av celler i hornhinnen, 2) ernæring til vedlikehold og 3) reparasjon av skader. Det er publisert få undersøkelser om mikrosirkulasjon i konjunktiva. Vi har utviklet et konsept for undersøkelse av mikrosirkulasjon med digital vitalmikroskopi og spektroskopi. Fra innsamlede datafiler får man seks parametere som i en vektingsalgoritme kvantifiserer oksygenleveranse til celler i det undersøkte volum: Oxygen Delivery Index (ODIN). Vi har brukt ODIN konseptet til innhenting av data fra konjunktiva hos gris. Videre ønsker vi å innhente ODIN data fra menneske. Aktuelle hypotesene som kan testes er: 1) Kan reproduserbare ODIN data hentes fra human konjunktiva? 2) Kan disse data brukes til å karakterisere sykdommer i øyet? 3) Kan disse data brukes som mål på cerebral mikrosirkulasjon? 4) Kan data brukes som mål på generell sirkulasjonssvikt?
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/1352 Prosjektstart: 01.05.2017 Prosjektslutt: 01.05.2026

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Knut Kvernebo
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Stipendiaten er ansatt i fast LIS-stilling ved øyeavdelingen og har avsatt 50 % av arbeidstiden til forskning. Undersøkelsene forets ved Øyeavdelingen, OUS.

Prosjektleder er professor 2 ved UiO, og har ”forskningsoverhead” som delvis dekker løpende utgifter til studien.

Måleutstyr og analyse-software lånes ut fra Sirkulasjonslaboratoriet, Thoraxkirurgisk avdeling, OUS, Ullevål, som ledes av prosjektleder.

 Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
24.08.2017 REK sør-øst