Forskningsprosjekt


Mikrosirkulasjon ved bruk av mekanisk hjerte og lunge assistanse

Vitenskapelig tittel:

Prognostic Value of Microvascular Assessments in patients treated with ECMO (the ProECMO study)Prosjektbeskrivelse:
Ved akutt hjertesvikt kan hjerte og lungefunksjon midlertidig erstattes med en mekanisk hjerte og/eller lunge maskin (ECMO= extracorporal membrane oxygenation) i en begrenset periode, inntil hjertet er restituert, til død eller til annen permanent behandling (hjerte transplantasjon eller permanent mekanisk hjerte). ECMO behandling er meget resurskrevende (kostnad rundt 1 mill NOK per pasient). En stor andel behandlede dør, men ofte etter rundt en uke. Bruk av ECMO er forventet å øke betydelig i årene som kommer. Vår pilotstudie taler for at ikke-invasiv undersøkelse av hudens mikrosirkulasjon i løpet av første behandlingsdøgn viser hvem som vil overleve. Den foreliggende multisenterstudie med OUS, Clevelandklinikken og Massachusetts General Hosptial (Harvard University) vil etterprøve pilotresultatene på et større pasientmateriale.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/1835 Prosjektstart: 01.09.2015 Prosjektslutt: 01.03.2017

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Knut Kvernebo
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Hver enkelt institusjon dekker omkostninger med utstyr til undersøkjelse og treningskurs for de som skal gjøre opptak. Anlysearbeidet dekkes av stipend fra Helse Sør-øst. En PhD student (Van Tran, MD)som arbeider med filanalyser har lønn fra Stiftelsen norsk luftambulanseForskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r), Personer med mangelfull samtykkekompetanse

Behandlet i REK
DatoREK
28.10.2015 REK sør-øst
20.01.2016 REK sør-øst