Forskningsprosjekt


Videreutvikling og validering av en metode for å måle brukererfaringer med norske legevakter

Vitenskapelig tittel:
Videreutvikling og validering av en metode for å måle brukererfaringer med norske legevakter

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med dette prosjektet er å videreutvikle og validere en metode for å måle og sammenligne brukernes erfaringer med norske legevakter, for å underbygge bruken av resultatene i kvalitetsforbedring, virksomhetsstyring og i samfunnet for øvrig. I studien skal man validere et spørreskjema om brukererfaringer med legevakter i et utvalg legevakter som representerer variasjon i størrelse og organisering. Man skal videre utvikle og teste en datainnsamlingsmetode for å samle inn brukernes erfaringer med legevaktene. Man skal også gjennomføre en nasjonal brukerundersøkelse som viser brukererfaringer i møte med legevakt. Metodevalget er postale spørreundersøkelser.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/2235 Prosjektstart: 15.12.2009 Prosjektslutt: 31.12.2012

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Øyvind Andresen Bjertnæs
Forskningsansvarlig(e):  Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
03.12.2009 REK sør-øst