Forskningsprosjekt


Lungekomplikasjoner etter kirurgiske inngrep knyttet til bruk av muskellammende midler under anestesi

Vitenskapelig tittel:

POstoperative PULmonary complications After use of muscle Relaxants in Europe (POPULAR)Prosjektbeskrivelse:
Formålet med denne studien er å undersøke hvorvidt bruk av muskellammende midler under kirurgiske inngrep øker risikoen for postoperative lungekomplikasjoner. Dødeligheten etter kirurgiske inngrep i Europa er på omlag 4 %, ikke medregnet hjertekirurgi. Lungekomplikasjoner er ansett som den viktigste årsaken, og bidrar også i betydelig grad til forlenget sykeleie og økte økonomiske utgifter. Det antas at feilaktig bruk av muskellammende midler under anestesi bidrar til lungekomplikasjoner etter anestesi, men i mangel av store undersøkelser har man ikke kunnet besvare dette spørsmålet. Dette er en studie som skal gjennomføres parallelt i flere europeiske land, og det antas at totalt 21 000 pasienter skal inngå. Over en to ukers periode skal pasienter ved OUS, som er over 18 år og som skal opereres i generell anestesi inkluderes etter samtykke. Man antar at dette utgjør et bidrag på mellom 200 og 400 pasienter. Det planlegges å innhente generelle helseopplysninger i journal før det kirurgiske inngrepet, opplysninger om bruk av muskellammende midler i anestesi (dose, monitorering av effekt, bruk av antidot av avslutning av anestesien), registrering av luftveisrelaterte symptomer og tegn til respirasjonssvikt i den første postoperative fasen mens pasienten ennå ligger på postoperativ avdeling samt videre registrering av symptomer og tegn på lungekomplikasjoner (hoste, oppspytt av ny dato, klinisk undersøkelse, rtg thorax) første 1-3 døgn. Primært endepunkt er å undersøke om det foreligger en sammenheng mellom bruk av muskellammende midler under anestesi og postoperative lungekomplikasjoner. Opplysninger skal utføres til Tyskland.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2014/1414 Prosjektstart: 01.10.0014 Prosjektslutt: 16.03.2018

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Tom Heier
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Den europeiske anestesiforeningen støtter prosjektet økonomisk, men bare på sekretariatnivå og ressurser som kreves til analysearbeidet.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
18.09.2014 REK sør-øst
27.11.2014 REK sør-øst
26.03.2015 REK sør-øst