Forskningsprosjekt


ADHD og ernæring

Vitenskapelig tittel:

ADHD and nutrition: The influence of omega-3 supplementation on ADHD and related symptomsProsjektbeskrivelse:
Omega-3 er nødvendig for sentralnervesystemets/hjernens utvikling og er viktig i forebyggingen av hjerte-/karlidelser. Omega-3 må tilføres via kosten. Det er påvist effekt av omega-3 på læringsevne, kognitive evner og i noen studier på kjernesymptomene ved ADHD, mens andre studier ikke bekrefter dette. Studier har vist at barn med ADHD har lave blodkonsentrasjoner av omega-3. Kritikken mot tidligere studiers manglende effekt av omega -3 er at dosene har vært for lave, at studiene ikke har vært tilstrekkelig blindet, utprøvingstiden for kort og for små utvalg. Hovedformålene med denne studien er: Å undersøke effekten av omega- 3 fettsyrer på a) ADHD kjernesymptomer med og uten komorbide vansker b) kognitive funksjoner, språk- og lærevansker og c) om en eventuell effekt varierer med kjønn og alder.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2014/1112 EudraCT-nummer: 2014-001859-23 Prosjektstart: 01.09.2014 Prosjektslutt: 31.08.2022

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Siv Kvernmo
Forskningsansvarlig(e):  UNN
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Finnmarkssykehuset
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Støtte er mottatt fra:

Nasjonalt kompetansesenter for ADHD, Tourette og narkolepsi og

Helse Nord (dobbelkompetanstilling for Hedi Høifødt)Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Andre personer i en sårbar eller avhengig situasjon
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 350

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: PhD studiet i medisin, Nivå: PhD
Materiale fra biobank:
BUPbio
Behandlet i REK
DatoREK
14.08.2014 REK nord
12.02.2015 REK nord
18.08.2016 REK nord
17.08.2017 REK nord
17.08.2017 REK nord
12.10.2017 REK nord
12.10.2017 REK nord
23.11.2017 REK nord
04.01.2018 REK nord
08.03.2018 REK nord
23.05.2019 REK nord