Forskningsprosjekt


Triage for voldsrisiko

Vitenskapelig tittel:
Validitet, reliabilitet og anvendbarhet av Triage for voldsrisiko i en psykiatrisk akuttavdeling

Prosjektbeskrivelse:
I dette prosjektet er formålet å evaluere en metode (Triage-metodikk) for kartlegging av voldsrisiko i psykiatriske pasienter. Metoden brukes til å sortere og prioritere hvilke pasienter som skal følges opp med voldsrisikovurdering. Prosjektet omfatter flere delstudier hvor en vil se på reliabilitet, validitet og anvendbarhet av metoden i en akuttpsykiatrisk avdeling.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2014/1074 Prosjektstart: 01.09.2014 Prosjektslutt: 01.09.2018

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Rolf Gjestad
Forskningsansvarlig(e):  Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
Helse Bergen HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri dekker lønnsutgifter til stipendiat. Tilskudd til prosjektet søkes hos Helsedirektoratet. Kompetansesenteret får et årlig samlet tilskudd på ca. kr 1500000 til forskning og fagutvikling fra Helsedirektoratet.

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 100

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: PhD, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
14.08.2014 REK vest
23.10.2014 REK vest
08.01.2015 REK vest