Forskningsprosjekt


Mediastinitt etter koronarkirurgi; Graft holdbarhet (graft patency) hos mediastinittpasienter vs. ikke-mediastinitt

Vitenskapelig tittel:
Mediastinitis after Coronary Artery Bypass Graft Surgery - Graft patency in mediastinitis versus non-mediastinitis

Prosjektbeskrivelse:
Kirurgi på hjertets kranspulsårer har medført betydelig forbedring i leveutsikter for pasienter med trange kransårer. Noen pasienter får i forbindelse med operasjonen betennelse i vevet rundt hjertet – mediastinitt. Disse pasientene har tross behandling for betennelsen dårligere prognose enn dem som ikke har denne komplikasjonen. I dette prosjektet vil man prøve å finne ut om forklaringen kan være at de årene som er satt inn, går tette tidligere enn forventet og/eller om hjertets arbeidsmåte påvirkes negativt ved betennelsen i hjerteposen (pericard). Pasienter som hadde mediastinitt etter operasjonen for trange årer, ønskes undersøkt ett år etter operasjonen. Undersøkelsen vil være ikke-invasiv og inkludere vurdering av kranspulsårene og hjertets pumpefunksjon.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/2268 Prosjektstart: 01.01.2005 Prosjektslutt: 31.01.2013

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Ivar Risnes
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Rikshospitalet
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
10.12.2009 REK sør-øst